Word XBRL

Als je het over Microsoft hebt denk je gelijk aan Windows of Word. Dit zijn de meeste bekende producten van Microsoft en ook het meest gebruikte. Word is het meest gebruikte software door bedrijven. Waarvoor word de software Word gebruikt? Word is een software dat voor verschillende doeleinde word gebruikt. Bedrijven gebruiken het vooral voor […]

Toezicht op stichtingen

Stichtingen hebben een maatschappelijk of een sociaal doel en wat dit is word bij de oprichting afgesproken, maar hoe word ervoor gezorgd dat deze doelen ook behaalt worden? De raad van toezicht De raad van toezicht is het orgaan dat daadwerkelijk toezicht houd op de stichting. Het zorgt er ook voor dat de doelen behaalt […]